เกี่ยวกับ

NCDs

การตรวจสุขภาพประจำปี นั้นสำคัญไฉน ???

   ในปีนี้เราๆท่านๆ ได้ไปตรวจสุขภาพกันหรือยังค่ะ?? อุ๊ต่ะ !! ฉันยังฟิตอยู่เลย
กินคลีนอีกต่างหาก ไม่มีโรคอะไรหรอก รอให้มีอาการก่อนแล้วค่อยไปพบแพทย์
ก็ได้ .....

   องค์การอนามัยโลก ได้กล่วว่า การตรวจสุขภาพ เป็นการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงอันจะส่งผลทำให้สุขภาพเสียไป ดังนั้น การตรวจสุขภาพ จึงเน้นที่การตรวจก่อนการเป็นโรค การตรวจสุขภาพที่ถูกต้องจะทำไห้เราได้รู้ว่า เรายังมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง เพื่อจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค และหากขจัดได้ก็ไม่เป็นโรค การตรวจพบโรค ตั้งแต่ระยะที่ยังไม่มีอาการ มีประโยชน์ต่อตัวเรามากกว่าการตรวจพบเมื่อมีกาการปรากฏแล้ว

      NCDs Dashboard ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี โดยNCDs Dashboard นี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเรื้องรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน โดยทุกคนในองค์กรสามารถดูประวัติข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลพฤติกรรม และผลการตรวจสุขภาพย้อนหลัง เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคต

   รู้อย่างนี้แล้ว คุณอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำทุกปีเพื่อตัวคุณเอง และคนที่คุณรัก เราอยากเห็นพนักงานของเรามีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงให้สมกับ "Smart Soldiers Strong Army"